historia

Archikatedra św. Stanisława Kostki

Bazylika Archikatedralna, której patronuje święty Stanisław Kostka, to najważniejszy katolicki obiekt sakralny Łodzi. Plany, by w mieście wznieść okazałą świątynię dla wyznawców religii rzymskokatolickiej, pojawiły się w 1895 roku. Fundatorami przedsięwzięcia zostali miejscowi fabrykanci, którzy do wykonania projektów wynajęli niemieckiego architekta, Emila Zillmanna. W opracowywaniu planów pomagali mu także dwaj polscy specjaliści, jednak jako że…

Przeczytaj więcej
miejska codzienność

Międzynarodowy Festiwal Fotografii

Łódź jest gospodarzem wielu interesujących festiwali i przedsięwzięć kulturalnych. Wśród nich wymienić można między innymi także Międzynarodowy Festiwal Fotografii, nazywany w skrócie także FotoFestiwalem, ufundowany przez Fundację Edukacji Wizualnej. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są ponadto Fabryka Sztuki, Łódź Art Center i Urząd Miasta Łodzi. Impreza ta jest organizowana dorocznie, od 2001 roku. Związane z tym wydarzeniem…

Przeczytaj więcej
Bez kategorii

Miejskie symbole Łodzi

Kluczowy symbol miasta, jakim jest herb, to zwykle sposób na obrazowe przedstawienie kulturalnego dziedzictwa danego miejsca, opowiedzenie w najszybszy możliwy sposób o jego przeszłości, zaznaczenie korzeni, z jakich wyrósł dany ośrodek, co przyświecało jego założycielom czy fundatorom, opiece jakiego świętego powierzono dane ludzkie siedlisko. W przypadku Łodzi herb jest tak przewidywalny, jak tylko może być…

Przeczytaj więcej
historia

Władysław Reymont i jego związki z Łodzią

Władysław Reymont to ważna postać w historii polskiej kultury, ponieważ został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla, czyli najważniejszym wyróżnieniem, jakie może spotkać pisarza. Z punktu widzenia Łodzi jest to zaś osoba ważna dlatego, że za jej sprawą w literaturze polskiej został uwieczniony wizerunek Łodzi fabrycznej, a także realia chłopskiego życia w pobliskich Lipcach. Sam autor tych…

Przeczytaj więcej
historia

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina to istotna instytucja kulturalna na mapie Łodzi. Gmach Filharmonii to przykład architektury nowoczesnej, korzystającej z rozwiązań futurystycznych w swej formie. Budulcami budynku są beton, drewno, kamień oraz szkło, pełniące rolę elewacji. Ta nowa siedziba placówki została ukończona w 2004 roku, wcześniejszy gmach, w którym odbywały się koncerty muzyki poważnej, Dom…

Przeczytaj więcej
historia

Łódzkie Muzeum Sztuki

Mieszczące się w Łodzi Muzeum Sztuki jest placówką o unikalną w skali całego kraju, gdyż zajmuje się przede wszystkim ochroną dzieł polskiej i europejskiej sztuki nowoczesnej i popularyzowaniem wiedzy na temat tej bardziej awangardowej odsłony artystycznej twórczości. Warto zaznaczyć, że w tej kategorii jest to druga, pod względem czasu prowadzenia kulturalnej działalności, taka inicjatywa na…

Przeczytaj więcej
historia

Las Łagiewnicki w Łodzi

Las Łagiewnicki to położony w północnej części Łodzi obszar naturalnej zieleni. Jego wyjątkowość tkwi przede wszystkim w tym, że jest to największy tego rodzaju kompleks przyrodniczy w Europie, który mieści się w granicach administracyjnych miasta. Na przestrzeni tego naturalnego krajobrazu możliwe jest zażywanie rekreacyjnych podróży pieszych lub rowerowych, podziwianie piękna przyrody i zaczerpnięcie czystszego powietrza.…

Przeczytaj więcej
miejska codzienność

Łódzkie Centrum Handlowe Manufaktura

Chociaż historyczne wzmianki o polskim osadnictwie na terenie dzisiejszej Łodzi odnotowują istnienie wsi o nazwie Lodza już w XIV wieku, miasto to zawdzięcza swój dzisiejszy kształt przede wszystkim czasom rewolucji przemysłowej. Na początku XIX wieku władze Królestwa Polskiego podjęły decyzję o uczynieniu z tego niewielkiego wciąż miasteczka jednego z ośrodków przemysłowych, zalążkiem okręgu kalisko-mazowieckiego. Miejsce…

Przeczytaj więcej
miejska codzienność

Praca w Łodzi

Każde miasto w Polsce notuje wzrost lub spadek bezrobocia. Najgorzej z pracą jest w Białymstoku, a zaraz za nim znajduje się miasto Łódź. W przypadku Łodzi za tak wysokie bezrobocia odpowiadają takie zdarzenia jak zmiana ustroju w 1989 roku oraz załamanie handlu z Rosją po 1997 roku. W rejestrach Urzędu Pracy niektórzy łodzianie znajdowali się…

Przeczytaj więcej
historia

Kościoły w Łodzi

Niemalże każde miasto może pochwalić się pięknymi budowlami sakralnymi. Niektóre z tych miast to siedziby konkretnych metropolii. Łódź także może poszczycić się byciem metropolią kościoła rzymskokatolickiego. W tym mieście znajdują się władze zwierzchnie kościoła starokatolickiego w Polsce. Dodatkowo w Łodzi znajduje się diecezja łódzko-poznańska kościoła prawosławnego. Łódź to również siedziba diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.…

Przeczytaj więcej